ضد یادها

انسان را رعایت کنیم ، خود اگر شاهکار خدا بود یا نه...
نویسنده : بهار - ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز ٧ آبان ۱۳٩۱
 

گاهی همینکه آدمی  کیفور  گرمای  ایمان در اعماق وجودش می شود،  همینکه می خواهد عاشقانه رنج ها را به آغوش کشد و بی محابا همه  آدمیان را دوست بدارد . همین که در هر لحظه ، شکرگزار" بودن"  می شود ... جریانی  از پیش آماده  آغاز میشود.

جریانی  که نیمه  تاریک وجودت را   با قدرت تمام فعال می کند . جریانی  که یادت می اندازد تو اینقدر ها هم با گذشت و وسیع نبودی و  نیستی ..

ماجرایی که به تو می فهماند هنوز  هم گاهی خشم و حسد و غرور   یا گناهان مرگبار  دیگر ،چنان  می توانند در اعماق جانت رخنه کنند که  به روشنی به تو بفهماند  که   نه تنها از    " رعایت  انسان"  بسیار دوری ، بلکه رستگاری برایت چقدر مفهوم  بعید  و دور از دسترسی می نماید ..