ضد یادها

پست آخر
نویسنده : بهار - ساعت ٥:٠٦ ‎ب.ظ روز ۸ شهریور ۱۳٩٢
 
یک دوره از عمر با تمام غمها و شادیهایش گذشت و  بی آنکه حدسش را هم زده باشم وبلاگ عزیز "ضد یادها "هم یکی دیگر از آن چیزهای دلپذیری بود که صبورانه  باید از آن می گذشتم.
این را وقتی فهمیدم که دیگر "ضد یادها " انعکاس دقیقی از من نبود.
می نوشتم برای احوالپرسی های یکطرفه نه ذهن تکانی.قصدی که در پست اول ، این وبلاگ از  درونش جوشید.
انگار ضد یادها برایم پر شده بود از یاد.
پس با خودم این دروغ  را تمرین می کنم که هر چیزی را آغاز و انجامیست و به جا تر اگر زودتر.
وخوانندگان محدود این وبلاگ را به خدا می سپارم و برایشان یادهایی  ظریف و خوشایند آرزومندم.
ممنون بابت دوره ای که با هم گذراندیم و اینکه  گاه  گاهی" ضدیادها" را می خواندید.

بهار